Nếu ai đó quyết định sử dụng dịch vụ của tôi, thì trang này sẽ được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về chính sách của tôi và việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.
Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của tôi, thì đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Ngoại trừ như được mô tả trong chính sách bảo mật này, tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai.
Trừ khi trong chính sách quyền riêng tư này có thêm quy định khác, nếu không các điều khoản được sử dụng trong chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể được truy cập thông qua Ví Tò Mò.
Thu thập và sử dụng thông tin
Để có trải nghiệm tốt hơn, trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân . Thông tin chúng tôi yêu cầu sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn và tuyệt đối sẽ không bị chúng tôi thu thập theo bất kỳ cách nào
Ứng dụng này sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, có thể thu thập thông tin nhận dạng bạn.
Liên kết với chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng
Ghi chép dữ liệu
Tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của tôi, nếu xảy ra lỗi ứng dụng, tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin trên điện thoại của bạn thông qua sản phẩm của bên thứ ba (được gọi là dữ liệu của bên thứ ba). Dữ liệu nhật ký này có thể chứa thông tin như địa chỉ Thỏa thuận Internet ("IP"), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình ứng dụng khi sử dụng “Dịch vụ của tôi”, thời gian và ngày bạn sử dụng dịch vụ và thông tin thống kê khác và người dùng chia sẻ thông tin với bạn
Chúng tôi không thể kiểm soát hành vi của những người dùng khác chia sẻ thông tin với bạn. Chúng tôi không thể và cũng sẽ không kiểm soát thông tin bạn chia sẻ với người dùng khác bằng ứng dụng, dịch vụ (bao gồm cả thông qua diễn đàn) hoặc cách những người dùng khác sẽ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các bên thứ ba phá vỡ các biện pháp bảo mật của chúng tôi.
Bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân
Chúng tôi rất cẩn thận để bảo vệ tính bảo mật của thông tin của bạn. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân và chúng tôi thực hiện các biện pháp hành chính, vật lý và điện tử được thiết kế để bảo vệ thông tin phi cá nhân của bạn khỏi sự truy cập và sử dụng trái phép. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo bất kỳ biện pháp bảo mật nào để bảo vệ thông tin của bạn để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin phi cá nhân của bạn.
Thông tin nhạy cảm
Chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ: thông tin liên quan đến chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, ý kiến chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, sức khỏe, khuynh hướng tình dục, lý lịch hình sự hoặc tư cách thành viên của một tổ chức trong quá khứ, bao gồm các thành viên công đoàn), hoặc cung cấp cho chúng tôi thông qua một ứng dụng, dịch vụ hoặc phương tiện khác.
Trẻ em
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của trẻ em trong khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn.
Liên lạc với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về chính sách này hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi, hoặc báo cáo bất kỳ vi phạm chính sách này hoặc lạm dụng ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Thay đổi chính sách bảo mật này
Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực được đề cập ở trên. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi chính sách này, vì vậy hãy nhớ kiểm tra thường xuyên. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi chính sách này trên trang web này. Nếu bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với chính sách này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi của thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập trước đó từ bạn, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo về những thay đổi đó bằng cách nêu bật các thay đổi trên trang web của chúng tôi.